Sök fordon, värdering, ägare, besiktning och historik i bilregistret

Totalt 14 129 070 sökbara fordon på registreringsnummer

Sök fordonsuppgifter i bilregistret på din bil eller fråga på annat fordon. Vem äger bilen? - Vi har svaret!

Allmänna villkor

Uppdaterat 2023-05-09

1. Tillämplighet

De allmänna villkoren gäller för brukande av tjänsten hos Biluppgifter Sverige AB, 556965-0798, (Biluppgifter) från användare (Användaren) gällande de tjänster och produkter Biluppgifter tillhandahåller. När du använder tjänsten eller registrerar dig som medlem på Biluppgifter godtar du dessa allmänna villkor. De allmänna villkoren publiceras alltid uppdaterad på biluppgifter.se. Biluppgifter förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer medlemskap på Biluppgifter. Det är Biluppgifter ensam som avgör vem som beviljas medlemskap.

2. Personuppgiftslagen (PUL)

För att bli medlem på Biluppgifter är det vissa obligatoriska uppgifter som du måste lämna som bl a: personnummer, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord. Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker du uttryckligen till, och tar fullständigt ansvar för, Biluppgifters behandling av sådana personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Detta samtyckte gäller fr o m registrering av medlemskap fram tills dess att detta samtycke återkallas. Ett samtycke kan återkallas genom inloggning på biluppgifter.se, genom mail eller brev adresserat till Biluppgifter varpå personuppgifterna upphör att behandlas eller publiceras och raderas helt från alla databaser tillhörande Biluppgifter.

Samtycket är individuellt, frivilligt och särskilt.

Biluppgifter får personuppgifter av dig när du ansöker om medlemskap och när du använder Biluppgifter. Dessa kommer att hanteras med automatisk databehandling. Biluppgifter Sverige AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling och Biluppgifter hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

När vi behandlar dina personuppgifter sker det i något av följande syften:

  • att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Biluppgifter.se;
  • att meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Biluppgifter eller från Biluppgifters samarbetspartners via e-post, SMS, och andra liknande kommunikationssätt;
  • att göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Biluppgifter.se;
  • att förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet;

När du accepterar de allmänna villkoren samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften. Du samtycker också till att Biluppgifter delar dina personuppgifter med Informationsgruppen i Sverige AB, 559052-4582, samt att Biluppgifter lämnar ut personuppgifter till tredje man när det krävs för att vi ska kunna ge dig en vara eller tjänst som du beställt eller för något av ovan angivna syften. Så kallade känsliga personuppgifter kommer inte behandlas av Biluppgifter i större utsträckning än vad som krävs för att kunna uppfylla ditt syfte med att lämna uppgiften.

Vid avslutande av ditt konto (oavsett anledning därtill) kommer Biluppgifter att, med nedan specificerade undantag, radera dina personuppgifter. Genom att acceptera medlemsvillkoren godtar du dock att Biluppgifter sparar din e-postadress och ditt IP-nummer under 12 månader efter det att ditt konto har avslutats. En gång per år har du rätt att rätt att skriftligen begära att Biluppgifter Sverige AB redogör för vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om uppgifterna som behandlas är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de tas bort, rättas, och/eller kompletteras. Du svarar för att de uppgifter som du har angett är korrekta och sanna. Du har rätt att tacka nej till utskick från Biluppgifter och kan avbeställa dessa genom att avregistrera dig från Biluppgifters e-postregister.

Följande är inte tillåtet på Biluppgifter:

  • Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto som ex. personnummer eller telefonnummer.
  • Att ha fler än ett användarkonto.

Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat. Biluppgifter förbehåller sig rätten att inhämta nödvändig information för att kunna styrka eller av färda misstankar om brott mot dessa regler. Under tiden en dylik undersökning pågår, kan Biluppgifter komma att blockera medlemmens tillgång till tjänsten. Biluppgifters beslutar efter fullgjord undersökning, i varje enskilt fall, vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Dessa åtgärder kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från tjänsten.

3. Användarens ansvar

Användaren svarar för att erhållna koder ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är Användaren skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Utan skriftligt samtycke från Biluppgifter är det förbjudet att göra kopior – oavsett med hjälp av vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Biluppgifter.

4. Ändring av dessa villkor

Biluppgifter förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa medlemsvillkor när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de uppdaterade medlemsvillkoren på Biluppgifter.se. Det är alltid Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad på de allmänna villkoren. Genom att fortsätta använda Biluppgifter anses användaren ha godkänt ändringen.

5. Uthämtande av ägaruppgifter

Biluppgifter erbjuder idag möjligheten att uthämta information om aktuell och/eller tidigare ägare på ett fordon via Transportstyrelsen. Genom att ange sina personuppgifter för att uthämta ägaruppgifter godkänner Användaren att Biluppgifter på Användarens begäran uthämtar denna information från Transportstyrelsen med hjälp av Användarens BankID. Inga uppgifter om Användaren sparas av Biluppgifter.

6. Radering av konto eller sparade uppgifter

För att avsluta och radera ditt konto/medlemskap kan du maila oss på [email protected] alternativt göra detta genom att logga in och välja att radera ditt konto.