Sök fordon, värdering, ägare, besiktning och historik i bilregistret

Totalt 14 129 070 sökbara fordon på registreringsnummer

Sök fordonsuppgifter i bilregistret på din bil eller fråga på annat fordon. Vem äger bilen? - Vi har svaret!

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Biluppgifter Sverige AB, org.nr. 556965-0798 (”Biluppgifter”) samlar in, och hur Biluppgifter hanterar, lagrar och använder den samt vilka rättigheter du har kopplat till dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Från och med den 25 maj, 2018, kommer detta vara EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR). Innan dess reglerades hanteringen i personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Saknar du svar på någon fråga som du har och som inte framkommer i denna policy får du gärna hör av dig till Biluppgifter. Information om hur du kontaktar Biluppgifter finns under rubriken ”Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter” nedan.

Genom att acceptera denna policy ger du ditt uttryckliga samtycke till att Biluppgifter får hantera och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till dessa villkor och hanteringen av dina personuppgifter enligt denna policy kommer du inte att kunna bli medlem hos Biluppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar Biluppgifter?

De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Biluppgifters webbplats, Biluppgifter.se, kommer Biluppgifter att lagra.

Informationen som kan komma att samlas in består av ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och användarnamn.

Biluppgifter samlar även in information genom cookies, se Biluppgifters Cookiepolicy.

Vad använder Biluppgifter uppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att Biluppgifter ska kunna:

 • tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Biluppgifter.se,
 • meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Biluppgifter eller från Biluppgifters samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt,
 • göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Biluppgifter.se,
 • förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet.

Vilka delar vi uppgifterna med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter, förutom ditt personnummer som Biluppgifter inte kommer att dela, i enlighet med de ändamål som beskrivits ovan till samarbetspartners till oss. För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig använder vi oss också av system- och hostingleverantörer, som när de tillhandahåller sina tjänster till oss kan komma att få tillgång till dina uppgifter. Utöver vad som anges i denna policy kommer Biluppgifter inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till Biluppgifter när du registrerar dig på Biluppgifter.se med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig. Relevant koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy.

Laglig grund för behandling och överföring

Biluppgifters behandling och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna policy grundar sig i Biluppgifters legitima intresse att behandla dina uppgifter (intresseavvägning) samt i det avtal som du och Biluppgifter ingått för användningen av Biluppgifters tjänster. Mer specifikt är Biluppgifters behandling och överföring nödvändig för att:

 • tillgodose Biluppgifters berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig,
 • tillgodose Biluppgifters berättigade intresse av att verifiera identiteten på den person som Biluppgifter ingår avtal med (personnumret)
 • tillgodose Biluppgifters berättigade intresse av att skydda och utveckla system och tjänster,
 • tillhandahålla Biluppgifters tjänster till dig och
 • uppfylla Biluppgifters avtal med dig.

Samtycke

När du godkänner den här policyn godkänner du att Biluppgifter använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att Biluppgifter använder cookies och annan liknande teknik, se Biluppgifters Cookiepolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att höra av dig till oss.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att förändras och uppdateras. Vi kommer dock alltid att upplysas dig om de förändringar vi genomför genom mailutskick och/eller nästa gång du loggar in för att använda Biluppgifters tjänster. Du kommer att upplysas om de åtgärder, om några, som du kan komma att behöva vidta i samband med våra förändringar av denna policy och om det påverkar hur vi hanterar dina uppgifter.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du registrerar dina uppgifter hos oss finns de kvar så länge du är medlem.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Registerutdrag har du rätt att begära kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vill du veta hur Biluppgifter behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Biluppgifter (se ”Personuppgiftsansvarig” nedan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndigheten. Läs mer på datainspektionen.se.

Länkar

På vår webbplats, Biluppgifter, kan det förekomma länkar till andra webbplatser, exempelvis Nya Försäkringar. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Biluppgifter vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Utgivaransvar

BILUPPGIFTER ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen biluppgifter.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

 • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
 • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering meddelare har rätt att vara anonym
 • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
 • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.

En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för biluppgifter.se är Christian Nilsson, utsedd av Biluppgifter Sverige AB. Databasens namn: Biluppgifter, biluppgifter.se.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Biluppgifter ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnet Biluppgifter. Eventuella frågor och felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till Biluppgifters kundtjänst, kontaktuppgifter nedan.

Biluppgifter Sverige AB, org.nr. 556965-0798

Karlsrovägen 66, 302 41 Halmstad

[email protected]